KocaeliAsist 2013 iş ortaklığı şartları

İŞ ORTAKLIĞI ŞARTLARIMIZKocaeliAsist iş ortağı olmak için hangi şartları sağlamak gerekir? Hangi koşullarla çalışabiliriz?KocaeliAsist'le beraber çalışabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmanız ve
iş ortaklığı sözleşmesi'ni imzalamanız gerekir.

Eğer faaliyet gösterdiğimiz alanlardan birinde ya da birkaçında işler yapan bir firma iseniz, bizimle iş ortaklığı kurabilir ve aldığımız işlerde alt yüklenici olarak bizimle birlikte çalışabilirsiniz. Bu iş ortaklığı size; kendi pazarlama faaliyetleriniz dışında da işler bulabilme ve kazancınızı artırma şansı sağlayabilir. Pazarlama ve müşteri hizmetleri konusunda yorulmadan, tamamen uzmanlık alanınıza odaklanmış olduğunuz projeler yürütebilirsiniz. Fakat iş ortaklığı ağımıza katılmak isteyen firmalardan, faaliyet alanlarına göre, bazı koşulları sağlamalarını bekleriz. İş ortaklığı koşulları iş koluna göre çok çeşitlenebilmekte ve oldukça fazla teknik detay içerebilmektedir. Bu nedenle tamamına bu sayfada yer verme şansımız bulunmasa da, genel hatları ile, iş yapma biçimi ve müşteri odaklılık yönünden tüm adaylardan beklenen ön koşullar aşağıda sıralanmıştır.

► KocaeliAsist ile çalışabilmenizin ilk koşulu, talep ettiğiniz iş(ler)in mahiyetine göre hükümler içeren, proje bazlı ya da bir yılı kapsayacak şekilde düzenlenen "Yüklenici Sözleşmesi"ni imzalamanızdır.
► İş ortaklığı talep ettiğiniz faaliyet alanları ile ilgili iş planınız, kapasite raporu, referanslar, fiyat listeleri gibi bir takım belgeleri sunabilmeniz gerekir.
► İş ortağı adayı, talip olduğu alan(lar) için gerekli iş gücüne, donanım ve ekipmana eksizsiz olarak sahip olmalıdır.
► İş ortaklığı talebi; KocaeliAsist çalışma prensiplerine uymayı ve diğer tüm operasyonunu, KocaeliAsist ile arasında ki iş ortaklığı ilişkisinden ayırmayı gerektirir. Bazı durumlarda ve bazı iş kolları için; firmalardan bünyelerinde sadece KocaeliAsist'le ilişkilerde bir köprü vazifesi görecek personel istihdamı isteyebiliriz.
► KocaeliAsist her işi bir süreç olarak ele alır ve sürecin her aşamasının kusursuz işlemesini hedefler. Müşteri memnuniyeti ilkemiz gereği; tüm süreç boyunca hep açık, net ve şeffaf davranırız. Ücretsiz keşif hizmeti, hizlı teklif verme, doğru termin ve zamanında teslim, en ekonomik fiyat garantisi, en iyi işçilik gibi, müşterilerimizin bizi tercih etme nedenlerini istisnasız olarak tümüyle yerine getirmeye azami gayret gösteririz. İş ortağı adayı, bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olması ve bizimle aynı kusursuzluk kaygısını taşıması gerektiğini kabul etmelidir.
► KocaeliAsist ile yüklenici sözleşmesi imzalamış olması firmanın sürekli ve düzenli olarak iş alacağı anlamına gelmez. İş ortakları; aynı iş kolu için en az 2 alternatif firma ile daha anlaşılabileceğini ve KocaeliAsist'in iş ortaklarını, her iş kolu için ayrı ayrı; müşteri memnuniyeti anketleri ve genel iş kalitesi değerlemesi ile puantaja tabi tutarak aylık güncellenen bir sınıflandırmaya dahil edeceğini bilmelidir. KocaeliAsist, yüklenici seçimlerinde bu puantaja göre karar vermektedir.
► KocaeliAsist; kendilerine ulaştırdığı ücretsiz keşif taleplerini -geçerli bir sebebi olmaksızın- cevaplamayan, geç cevaplayan ya da yetersiz olarak cevaplayan iş ortakları ile iş ilişkisini dondurur ya da tamamen sonlandırır. İş ortakları, Ücretsiz Keşif Hizmeti hususunda ki hassasiyetimizi anlamalı ve buna uygun davranmalıdır.
► KocaeliAsist; iş ortaklarından açık, net ve şeffaf olmalarını bekler. Örneğin önerdiğimiz bir iş, kapasitesini aşıyor ya da programına uymuyor ise, iş ortağımızın bunu net bir biçimde bildirmesini isteriz. Bu, hizmet kalitemizin düşmemesi ve işlerin aksamadan yürümesi için mühimdir. Bir işi geri çevirmesi, iş ortağını, o işi gereken kalitede ya da zamanında yapmamasından kaynaklanacak sorunlar kadar geri götürmez.
► KocaeliAsist, müşteri onayı olmadan hiçbir işi bitmiş kabul etmez. Müşterimizi anlamak ve memnun etmek konusunda, tüm süreç boyunca gösterdiğimiz onca çabanın doğal bir sonucu olarak, işi tamamladığımızda, müşterimizin keyifle onay vermesi gerekir. Eğer müşteri onayında sorun varsa, iş sürecinde de sorun olduğunu düşünürüz. İş ortağımız, durumu bizimle aynı düşünce yapısında ele almalı, işin tüm gereklerini yerine getirdiğinden emin olmalı ve gerektiğinde müşteri onayı alınana kadar gereken revizyonları sağlamalıdır.